จัดส่งฟรี แบบธรรดา
จัดส่งแบบ EMS  คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า

จัดส่งรอบบ่ายจัดส่งเวลา 15.30 น.


สั่งซื้อสินค้าแจ้งยืนยันการชำระเงินไม่เกินเวลา 17.00 น. ส่งรอบบ่ายในวันถัดไป 


ส่งไปรษณีย์ 
แบบธรรมดา และ EMSกทม.

ปริมณฑล 1 - 2 วันทำการ

ต่างจังหวัด 1 - 3 วันทำการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 - 5 วันทำการ